A nyelv megújuló szerepe az oktatásban – PeLiKon 2023 oktatásnyelvészeti konferencia

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának munkatársai 2023. április 21-én önálló panel keretében részt vettek A nyelv megújuló szerepe az oktatásban című PeLiKon oktatásnyelvészeti konferencián. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán megrendezett konferencián a Marginalizált helyzetű (kisebbségi) gyermekek esélyei az oktatásban: diverzitás, lokalitás és részvételiség a módszertani fejlesztésekben címmel szervezett kutatócsoporti panelen előadott Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Hattyár Helga, Tima Péter és Tücsök Dorottya.

Marginalizált helyzetű (kisebbségi) gyermekek esélyei az oktatásban: diverzitás, lokalitás és részvételiség a módszertani fejlesztésekben. A panelt szervezte és vezette: Bartha Csilla.

  • Bartha Csilla: Marginalizált helyzetű (kisebbségi) gyermekek esélyei az oktatásban. Diverzitás, lokalitás és részvételiség a NyelvEsély projekt kutatásaiban és módszertani fejlesztéseiben
  • Bartha Csilla–Bokor Julianna–Hattyár Helga: Kompetenciamérési módszerek tesztelése siketiskolai diákok bevonásával
  • Tima Péter–Tücsök Dorottya: Magyar jelnyelvi és romani nyelvi oktatásnyelvészeti fejlesztések: tananyagok és segédanyagok
  • Bartha Csilla−Hámori Ágnes: Digitális oktatás a cigány gyermekek szemszögéből: nehézségek, jó tapasztalatok és bevált módszerek a COVID-korszak idején és után
  • Bartha Csilla−Rézműves Melinda: Fenntartható nyelvi és kulturális sokszínűség, esélyteremtés és a közösségi részvételi kutatások távlatai – A NyelvEsélytől az Erasmus+  Romani Digitális Tudástér felé

A konferencia panelje alkalmat teremtett a kutatócsoport két nemrégiben lezárult projektje (JelEsély, NyelvEsély), valamint a jelenleg futó Erasmus+ projekt (Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával) elméleti-módszertani alapjainak, fő céljainak, kutatási és fejlesztési eredményeinek bemutatására. Az előadásokat követő vita szekciókban kialakult termékeny párbeszéd elősegítette a szakmai együtt gondolkodást, a jó gyakorlatok, tapasztalatok cseréjét, több intézménnyel pedig új szakmai kapcsolatok is épültek.

Scroll to Top