Légy JELen!

Légy JELen! Magyar jelnyelvi műhelyfoglalkozás az ELTE BTK MNYFI Magyar jelnyelv
specializációjával és az NYTK Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjával
a 2023-as Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet
Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja az ELTE BTK magyar jelnyelvi
specializációval közösen 2023.04.18-án az ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok 2023-as
programsorozatának keretében jelnyelvi műhelyfoglalkozást tartott. Az érdeklődők négy állomást
magába foglaló, kiscsoportos, interaktív feladatokon, tematikus és érzékenyítő kvízeken,
játékokon keresztül ismerkedhettek a magyar jelnyelvvel, a siket közösséggel, Magyarország
harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbségével, a nagyothalló közösséggel, valamint a
többnyelvűséggel. Betekintést nyerhettek továbbá az ELTE BTK-n működő magyar jelnyelv
minor működésébe, a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport korábbi Esély-
projektjeinek eredményeként online elérhető jelnyelvi szótáraiba, a szótárakhoz kapcsolódó
fejlesztési, kutatási munkálatokba.

A rendezvény állomásai az alábbi tematikákat ölelték fel: 

 • Jelnyelvi, siket kulturális érzékenyítő interaktív kvíz
 • Interaktív ismerkedés a TENyEK edukációs nyelvészeti projektjeiben készült online jelnyelvi szótárakkal és a szótári munkálatokkal
 • Ismerkedés a TENyEK korábban lezárult edukációs nyelvészeti projektjeiben készült jelnyelvi meseadaptációkkal, a meseadaptációkon keresztül a magyar hangzó nyelv és a magyar jelnyelv nyelvészeti különbözőségeinek bemutatása játékos, interaktív feladatok keretében
 • Tematikus kvíz a siketek és a nagyothallók közösségéről

Munkatársaink, oktatóink közül kiállítók voltak:

 • Babutsán Rita (NYTK TENyeK – BGéSzC Eötvös Loránd Technikum – ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 • Bartha Csilla (NYTK TENyeK – ELTE BTK)
 • Hattyár Helga (NYTK TENyeK – ELTE BTK)
 • Nagyné Kiss Anna (ELTE BTK)
 • Sztari Bernadett (NYTK TENyeK – ELTE BTK)
 • Tima Péter (NYTK TENyeK)
 • Tücsök Dorottya (NYTK TENyeK – ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola)
Scroll to Top