ROMANI DIGITÁLIS PLATFORM, FELADAT- ÉS MÓDSZERTÁR
(ÉS NEVELÉS- OKTATÁSI INSTRUKCIÓK)

A platformon elérhetőek a szótárhoz és a mesetárhoz is kapcsolódó feladatgyűjtemények, interaktív tanulói szókártyák, valamint módszertani, tesztelési anyagok és óratervek is, melyek lehetővé teszik a digitális tanulás lehetőségeinek kihasználását. A platformon megjelenik továbbá egy romani nyelvű pedagógiai szótári glosszárium, amely azokat a fontos instrukciókat, kifejezéseket, a cigány kultúrában, a gyereknevelésben releváns formulákat tartalmazza, melyek a tanítást-tanulást támogatják, s amelyek tudatos használatával a romani nyelven nem tudó pedagógusoknak is sikerül szorosabb és együttműködőbb kapcsolatot kialakítani cigány tanulóikkal. A platform tehát többféle célt szolgál: nemcsak a tanulók információhoz való hozzáférést célozza oly módon, hogy az a tanulók számára nyelvileg, kulturálisan is teljes mértékben hozzáférhető, érthető legyen, de cél az is, hogy motiválja őket a tanulásra, és megteremtse az interakció és kommunikáció lehetőségét, amelyek egyéb társas és kognitív kompetenciákat is fejlesztenek.

ROMANI NYELVLECKE

TÖBBNYELVŰ OKTATÁSI SZÓKÁRTYÁK

Scroll to Top