Kutatók Éjszakája a Nyelvtudományi Kutatóközpontban

2022. szeptember 30-án a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében a Nyelvtudományi Kutatóközpont lexikográfiai, nyelvtechnológiai és szociolingvisztikai programokkal várta a tudomány és a kutatói életpálya iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik aktívan bevonódva szerettek volna betekintést nyerni a kutatóközpont különböző nyelvészeti és multidiszciplináris kutatási területeibe, eredményeibe, gyakorlataiba. A rendezvényen a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: edukációs nyelvészet kisebbségi közösségekkel címmel a magyarországi közoktatásban máig kevéssé látható kisebbségi nyelveket és használói közösségeit középpontba állítva, a magyar jelnyelv, a romani nyelv és változatai, valamint a siket, jelnyelvhasználó és romani közösségek köré szerveződő interaktív, gyakorlati modulokkal várta az érdeklődőket.

A kutatócsoport nyelvi laborjában zajló Jelnyelvi modul keretében az érdeklődők interaktív stúdiólátogatással egybekötve betekinthettek a labor technikai és fizikai kialakításába, valamint a stúdióvezető és vezető informatikus segítségével gyakorlati működés közben ismerkedhettek meg és vonódhattak be az itt folyó edukációs nyelvészeti kutatási-fejlesztési, valamint az adatkezelési, korpuszépítési munkálatokba. Ezzel párhuzamosan multimodális mutatványokon keresztül bepillantást nyerhettek a nemrégiben lezárult, kisebbségi közösségekkel együtt végzett Esély-projektek többnyelvű, multimodális oktatásnyelvészeti fejlesztéseibe, szakértő jelnyelvi tolmács és nyelvész vezetésével a siket közösségekről és a jelnyelvekről sajátíthattak el játékos formában tudományos tényeket a közhiedelemben előforduló gyakori tévhitek cáfolatával kiegészítve. Interaktív kétnyelvű feladatokban is próbára tehették tudásukat a résztvevők: asszociációs, terminológiai, párosítós feladatokban a jeltanulás mellett a magyar jelnyelv jelnyelvészeti, grammatikai sajátosságaiba is betekintést nyerhettek, valamint a gyakorlatban kipróbálhatták a szakértők moderálása mellett a valósidejű jelnyelvi stúdiófelvételt is.

A Romani modul keretében az érdeklődők a kutatócsoport munkatársainak és a Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport, valamint a Budaörsi Tanoda tagjainak élőzenei közreműködésével az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146) című projekt kutatási-fejlesztési munkálatain keresztül megismerkedhettek a cigány közösségek nyelvi és kulturális változatosságával, ennek fontos oktatási vonatkozásaival, a romani nyelvi repertoár sokszínűségével és vizsgálati módjaival, a két- és többnyelvűség szociolingvisztikai, kulturális, művészeti aspektusaival. Romani szakértők vezetésével interaktív, improvizatív és élménypedagógiai feladatokon keresztül az érdeklődők egyéni és csoportos formában is megmérethették magukat romani nyelvű nyelvtanulói feladatlapok, az Erasmus+ projekt keretében készült tanulástámogató, multimodális kétnyelvű szókártyák, cigány nép- és nyelvismereti prezentációval összekötött, valamint szociolingvisztikai, két- és többnyelvűségi kvízek és az élménypedagógiára építő többnyelvű dal- és nyelvtanulás, történet- és narratívaalkotás keretében.

Az esemény szervezői, kiállítói, előadói:

  • Bartha Csilla (NYTK TENyek – ELTE BTK)
  • Hámori Ágnes (NYTK TENyek – ELTE BTK)
  • Rézműves Melinda (NYTK TENyek)
  • Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport (művészeti vezető: Lakatos György)
  • Sztari Bernadett (NYTK TENyek – ELTE BTK)
  • Tarr Zoltán (NYTK TENyek)
  • Tima Péter (NYTK TENyek)
  • Tücsök Dorottya (NYTK TENyek – ELTE BTK PhD)
  • Vajda Melinda (NYTK TENyek – ELTE BTK PhD)

Köszönjük Vendégeinknek a látogatást, az érdeklődést, az aktív, bevonódó részvételt! Köszönjük minden Munkatársunknak a rendezvény szervezésében, megvalósításában való közreműködését! Kiemelten köszönjük a Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoportnak, valamint a Budaörsi Tanoda tagjainak, hogy részvételükkel és autentikus művészetükkel nagyban hozzájárultak az esemény sikeréhez! Bízunk benne, hogy rendezvényünkön minden vendégünk megtalálta a tudományos érdeklődésének megfelelő programot, valamint bízunk benne, hogy találkozhatunk a jövő évi Kutatók Éjszakája programsorozaton is.

Az esemény leírása:

https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/nyelvtudomanyi-kutatokozpont/reszveteli-szociolingvisztika-a-gyakorlatban-edukacios-nyelveszet-kisebbsegi-kozossegekkel

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Scroll to Top