Alkalmazott Névkutatás 2022 szimpózium: jelelő közösségek névadási és névhasználati gyakorlata

2022. október 10-én a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Alkalmazott Névkutatás 2022 címmel szimpóziumot rendezett a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A 2012-től évente megrendezett sorozaton az alkalmazott névtan számos különböző kutatási, alkalmazási területét képviselő meghívott hazai és határon túli előadóktól hallgathatnak tematikus előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket az érdeklődők.  Az idei, 11. alkalommal megrendezett szimpóziumon a Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport és a kutatócsoporttal szoros együttműködésben álló Magyar jelnyelv specializáció (ELTE BTK) munkatársai, oktatói felkért előadókként vettek részt. A konferenciasorozat történetében első alkalommal, különálló szekcióban tematizálódott a jelelő közösségek névadási és névhasználati gyakorlata, amely nemzetközi vonatkozásiról Névadás és névhasználat jelelő közösségekben – Multimodális onomasztikai kérdések nemzetközi kutatások tükrében címmel Bartha Csilla és Hattyár Helga, a hazai aspektusú névadási, névhasználati gyakorlatokról Személy- és helynévadási gyakorlatok magyarországi jelelő közösségekben címmel Nagyné Kiss Anna és Sztari Bernadett tartottak előadást. A jelnyelvi szekció előadásainak hangzó magyar nyelvi és magyar jelnyelvi tolmácsolását Horváth Krisztina jelnyelvi tolmács biztosította.

A szimpózium szervezői: Bárth M. János (ELTE), Bölcskei Andrea (KRE), Farkas Tamás (ELTE) és Slíz Mariann (ELTE).

Az esemény részletes programja:

https://mnyfi.elte.hu/media/d4/5f/ddc399772c9ce96cf8ff292bdc4960a5b1861d214ac20268feebd9b31a07/Alkalmazott_Nevkutatas_2022_Meghivo.pdf

Scroll to Top